K-1 Vizesi Nedir? Nasıl Alınır? Tüm Detayları İle K-1 Vizesi

Aşkın sınırları aşan yolculuğunda, birçok çift kendilerini bürokrasinin karmaşık dünyasında bulur. Uluslararası sınırları aşan ilişkiler, özellikle bir taraf Amerika Birleşik Devletleri‘nde yaşarken, kendine özgü zorluklar ve prosedürler barındırır. Bu prosedürlerin başında gelen K-1 vizesi, Amerikan vatandaşı olan nişanlısı ile birlikte ABD’de yeni bir hayat kurmak isteyen yabancı uyruklular için bir köprü görevi görür. K-1 vizesi, sadece bir kağıt parçasından ibaret değil, aynı zamanda iki kalbin birleşmesine olanak tanıyan resmi bir yolculuktur. Bu makalede, K-1 vizesinin ne olduğunu, nasıl alınabileceğini ve bu süreçte ihtiyaç duyulacak belgeleri adım adım ele alacağız, böylece bu bürokratik yolculuğu, umut dolu ve sevgiyle harmanlanmış bir deneyime dönüştürebilirsiniz.

K-1 Vizesi Nedir?

K-1 vizesi, Amerika Birleşik Devletleri‘ne nişanlısı olan bir Amerikan vatandaşı ile evlenmek üzere giden yabancı uyruklulara verilen geçici bir vize türüdür. Bu vize, Amerika’da yaşayan bir Amerikan vatandaşı ile nişanlı olan ve evlenme niyetinde olan yabancı uyruklular için tasarlanmıştır. K-1 vizesi şu özelliklere sahiptir:

 1. Evlenme Şartı: K-1 vizesi alan kişi, vizeyi aldıktan sonra 90 gün içinde Amerikan vatandaşı olan nişanlısıyla evlenmelidir. Eğer evlilik 90 gün içinde gerçekleşmezse, vize sahibinin ülkesine geri dönmesi gerekmektedir.
 2. Geçici Durum: K-1 bir göçmen vizesi değildir. Bunun yerine, nişanlısıyla evlenme amacıyla ABD’ye geçici bir giriş sağlar. Ancak, evlilik gerçekleştikten sonra, kişi, kalıcı oturma izni (Yeşil Kart) başvurusunda bulunabilir.
 3. Çalışma İzni: K-1 vizesi sahipleri, Amerika’ya giriş yaptıktan sonra ve evlilik gerçekleştikten sonra çalışma izni için başvurabilirler. Bu, genellikle İş İzin Belgesi (EAD) olarak bilinir.
 4. Çocuklar: K-1 vizesi sahibinin evlilik dışı çocukları varsa, bu çocuklar K-2 vizesi alabilir ve Amerika Birleşik Devletleri’ne ebeveynleriyle birlikte girebilirler.

K-1 vizesi başvurusu süreci, genellikle Amerikan vatandaşı olan nişanlının, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) ile bir nişanlı vize dilekçesi (Form I-129F) sunmasıyla başlar. Bu süreç, çiftlerin ilişkilerini ve evlenme niyetlerini belgelemelerini gerektirir. Başvuru onaylandıktan sonra, vize süreci Amerikan konsolosluğu veya büyükelçiliğinde devam eder. Bu aşamada, vize başvurusu, sağlık muayenesi, mülakat ve gerekli belgelerin sunulması gibi adımları içerir.

K-1 Vizesi Nasıl Alınır?

K-1 vizesi almak, birkaç aşamalı bir süreçtir ve hem Amerikan vatandaşı olan nişanlı hem de yabancı uyruklu nişanlı tarafından gerçekleştirilen adımları içerir. İşte genel bir bakış:

1. Nişanlı Vize Dilekçesi (Form I-129F) Gönderme

 • Amerikan Vatandaşı Tarafından Yapılır: Amerikan vatandaşı olan nişanlı, U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS)’e Form I-129F, Nişanlı Vize Dilekçesi göndererek süreci başlatır. Bu formda, çiftin birbirini tanıdığını ve gerçekten evlenme niyetinde olduklarını kanıtlamak için çeşitli belgeler sunulur.

2. Dilekçenin Onaylanması

 • USCIS İncelemesi: USCIS, dilekçeyi ve sunulan belgeleri inceler. Eğer her şey uygunsa, dilekçe onaylanır ve dosya, vize işlemlerinin devam etmesi için Amerika Birleşik Devletleri’nin yabancı uyruklu nişanlının bulunduğu ülkedeki konsolosluğuna veya büyükelçiliğine gönderilir.

3. K-1 Vize Başvurusu

 • Yabancı Uyruklu Nişanlı Tarafından Yapılır: Dosya, ilgili konsolosluk veya büyükelçilik tarafından alındıktan sonra, yabancı uyruklu nişanlı, K-1 vizesi için başvuru yapar. Bu aşama genellikle şunları içerir:
  • DS-160, Online Nonimmigrant Visa Application formunun doldurulması.
  • Gerekli vize ücretlerinin ödenmesi.
  • Gerekli belgelerin toplanması: Pasaport, doğum belgesi, nişanlılık kanıtları, mali belgeler, boşanma veya ölüm belgeleri (eğer önceki evlilikler varsa) ve suç kaydı olmadığını gösteren belgeler.

4. Sağlık Muayenesi ve Mülakat

 • Sağlık Muayenesi: Yabancı uyruklu nişanlının, onaylanmış bir tıbbi merkezde sağlık muayenesinden geçmesi gerekmektedir.
 • Vize Mülakatı: Yabancı uyruklu nişanlı, konsolosluk veya büyükelçilikte bir mülakata çağrılır. Bu mülakatta, ilişkinin gerçekliği ve vize şartlarının yerine getirildiği konusunda sorular sorulabilir.

5. Vizenin Onaylanması ve ABD’ye Giriş

 • Vize Onayı: Mülakat ve tüm kontroller başarılı olduktan sonra, K-1 vizesi verilir.
 • ABD’ye Giriş ve Evlilik: Yabancı uyruklu nişanlı, K-1 vizesiyle ABD’ye girer. Çiftin, nişanlının ülkeye giriş tarihinden itibaren 90 gün içinde evlenmesi gerekmektedir.

6. Ayarlama Durumu (Adjustment of Status)

 • Yeşil Kart Başvurusu: Evlilik gerçekleştikten sonra, yabancı uyruklu kişi, kalıcı oturma izni (Yeşil Kart) için Ayarlama Durumu (Adjustment of Status) başvurusunda bulunabilir.

K-1 vize süreci karmaşık olabilir ve her durum farklıdır. Bu nedenle, süreç boyunca adımları doğru bir şekilde takip etmek ve gerekirse bir göçmenlik avukatından yardım almak önemlidir.

K1 Vizesi Ne Kadar Sürede Çıkar?

K-1 vizesi işlem süresi, birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bunlar arasında başvurunun yapıldığı yer, başvuru yoğunluğu, belgelerin eksiksiz ve doğru şekilde sunulup sunulmadığı ve yabancı uyruklu nişanlının bulunduğu ülkenin prosedürleri yer alır. Genel olarak:

 1. I-129F Nişanlı Vize Dilekçesi İşlem Süresi: USCIS tarafından I-129F formunun incelenmesi genellikle birkaç ay sürer. Ancak, bu süreç bazen daha uzun olabilir.
 2. Konsolosluk İşlemleri: I-129F onaylandıktan sonra, dosya ilgili ABD konsolosluğuna veya büyükelçiliğine gönderilir. Konsolosluk aşaması, başvuru formlarının doldurulmasından, sağlık muayenesine, mülakata kadar çeşitli adımları içerir. Bu aşama da genellikle birkaç ay sürebilir.
 3. Toplam Süre: Toplamda, K-1 vizesi işlem süresi genellikle 6 ay ile 12 ay arasında değişebilir. Ancak, bazı durumlarda bu süreç daha uzun sürebilir. Özellikle pandemi gibi olağanüstü durumlar, işlem sürelerini etkileyebilir.

Unutmamak gerekir ki bu süreler yaklaşık değerlerdir ve her vize başvurusu farklıdır. Süreç boyunca, başvuru durumunu düzenli olarak kontrol etmek ve gerekli olduğunda USCIS veya ilgili ABD konsolosluğu/büyükelçiliği ile iletişimde kalmak önemlidir. Ayrıca, işlemlerin hızlandırılması mümkün olmadığından, çiftlerin sabırlı olmaları ve sürecin her aşamasında eksiksiz ve doğru bilgi vermeleri önerilir.

K1 Vizesi İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

K-1 vizesi için başvuruda bulunurken sunulması gereken belgeler genellikle aşağıdakileri içerir. Ancak, gereken belgeler başvuru yapan kişinin durumuna ve bulunduğu ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Temel olarak gereken belgeler şunlardır:

Amerikan Vatandaşı Tarafından Sunulması Gerekenler:

 1. Form I-129F, Nişanlı Vize Dilekçesi: Nişanlılık ilişkisini ve evlenme niyetini kanıtlayan belgelerle birlikte sunulur.
 2. Kanıtlayıcı Belgeler: Çiftin birbirini tanıdığını ve gerçek bir ilişkileri olduğunu gösteren fotoğraflar, mektuplar, mesaj kayıtları, seyahat belgeleri vb.
 3. Amerikan Vatandaşının Mali Durumuna Dair Belgeler: Sponsor olacak Amerikan vatandaşının mali yeterliliğini gösteren belgeler (örneğin, vergi beyannameleri, maaş bordroları, banka hesap özetleri).

Yabancı Uyruklu Nişanlı Tarafından Sunulması Gerekenler:

 1. DS-160, Online Nonimmigrant Visa Application Formu: Konsolosluk mülakatı için gerekli olan online başvuru formu.
 2. Pasaport: Seyahat için geçerli, genellikle vizenin bitiş tarihinden en az altı ay daha uzun süre geçerli olan bir pasaport.
 3. Doğum Belgesi: Kişinin doğum tarihini, doğum yerini ve ebeveynlerinin isimlerini içeren resmi belge.
 4. Boşanma veya Ölüm Belgesi: Eğer daha önce evlilik yapılmışsa, boşanma veya önceki eşin ölüm belgesi.
 5. Polis Kaydı: Yabancı uyruklu nişanlının 16 yaşından itibaren yaşadığı her ülkeden alınmış polis kaydı.
 6. Sağlık Muayenesi Raporu: Yetkili bir doktor tarafından yapılan ve K-1 vize başvurusu için gerekli olan sağlık muayenesi sonuçları.
 7. Mali Belgeler: Nişanlının mali durumunu gösteren belgeler (gerektiğinde).
 8. Mülakat Ücreti: Konsolosluk tarafından belirlenen vize mülakat ücreti.

Mülakat Sırasında Sunulması Gereken Ek Belgeler:

 • Vize Mülakat Mektubu: Konsolosluktan alınan mülakat tarihi ve saati bilgilerini içeren resmi davetiye mektubu.
 • Mülakat Sırasında Gerekebilecek Ek Belgeler: Konsolosluk veya büyükelçilik tarafından talep edilen diğer belgeler.

Her adımın ve gereken belgenin doğru ve eksiksiz bir şekilde tamamlanması, sürecin hızlı ve sorunsuz ilerlemesi için çok önemlidir. Bu nedenle, başvurunun ayrıntıları için her zaman en güncel bilgilere ve konsolosluk veya büyükelçiliğin talimatlarına başvurulmalıdır.