tr Open Mon - Fri 9:00 A.M. to 6:00 P.M.

C-Corporation veya kısaca C-Corp, Amerika Birleşik Devletleri‘nde en yaygın işletme türlerinden biridir. Bir C-Corporation, bağımsız bir yükümlülük olarak tanınan ve sınırsız sayıda hisse senedi çıkarabilen bir işletme türüdür. İşte C-Corporation’ın temel özellikleri:

 1. Sınırsız Hisse Senedi Çıkarabilirler: C-Corporation’lar, sınırsız sayıda hisse senedi ihraç edebilirler. Bu, işletmenin büyümesi ve sermaye çekmesi için daha fazla fırsat sunar.
 2. Bağımsız Varlık: C-Corporation, işletmenin bağımsız bir hukuki varlık olarak kabul edildiği ve bu nedenle işletmenin borçlarından kişisel varlıkların korunduğu bir yapıya sahiptir.
 3. Vergi Ayrıcalıkları: C-Corporation’lar vergi açısından özel avantajlara sahip olabilirler. Ancak, bu tür işletmeler ayrı bir kurum olarak vergilendirilir ve işletmenin karları üzerinden kurumlar vergisi öder.
 4. Yönetim Yapısı: C-Corporation’lar, yönetim kurulu, yöneticiler ve hissedarlar arasında bölünmüş bir yönetim yapısına sahiptir. Bu, işletmenin daha karmaşık bir organizasyonu olduğu anlamına gelir.
 5. Hisseye Dayalı Finansman: C-Corporation’lar, hisse senetlerini halka arz edebilir veya özel yatırımcılardan sermaye çekebilirler. Bu, büyük yatırımların işletmeye girmesine olanak tanır.
 6. Uzun Ömürlülük: C-Corporation’lar, hisse sahiplerinin ölümü veya hisselerin devri gibi olaylara rağmen varlığını sürdürebilir.

Ancak C-Corporation’ların vergi açısından karmaşıklığı ve çift vergilendirme riski vardır. İşletme karları şirket düzeyinde vergilendirildikten sonra, hissedarlar karlarını aldıklarında yeniden bireysel gelir vergisine tabi tutulurlar. Bu, bazı işletmeler için dezavantajlı olabilir.

C-Corporation, büyük şirketler ve büyük yatırımlar için genellikle tercih edilen bir işletme yapısıdır. Ancak küçük işletmeler için farklı işletme yapıları, örneğin S-Corporation veya Limited Liability Company (LLC), daha uygun olabilir. İşletme sahipleri, işletme hedeflerine ve ihtiyaçlarına göre en uygun işletme yapısını seçerken dikkatli bir şekilde düşünmelidirler. Amerika’da Sponsor Şirketlerini Bulma ve İşbirliği Olanakları için tıklayınız.

C-Corporation Kurulması İçin Neler Yapılmalıdır?
C-Corporation Kurulması İçin Neler Yapılmalıdır?

C-Corporation Kurulması İçin Neler Yapılmalıdır?

C-Corporation, işletme sahiplerine geniş bir yasal koruma ve vergi avantajları sunan popüler bir işletme yapısıdır. Bu tür bir şirket kurmak isteyen girişimciler için atılması gereken adımlar oldukça önemlidir. Bu yazıda, C-Corporation kurma sürecinin ana hatlarını inceleyeceğiz.

1. İş Planı ve Strateji

C-Corporation kurmadan önce iş planınızı oluşturun. İşinizi, hedeflerinizi, pazar analizini ve mali projeksiyonları ayrıntılı bir şekilde belirleyin. Bu adım, işinizin neyi hedeflediğini ve nasıl büyümeyi planladığınızı netleştirmenize yardımcı olur.

2. İş Adını Seçin

Şirketiniz için uygun bir iş adı seçin. İş adınızın benzersiz ve kullanılabilir olduğundan emin olun. Ayrıca, iş adınızın ticaret markası veya tescilli marka olarak korunup korunamayacağını araştırın.

3. Hukuki Yapıyı Belirleyin

C-Corporation’ı seçtiğinizde, şirketin hukuki yapısını belirlemiş olursunuz. C-Corporation, ayrı bir yasal varlık olarak kabul edilir ve hisse sahipleri (shareholders) ile yöneticileri (directors) arasında ayrım yapar.

4. İlgili Eyalette Kaydolun

C-Corporation’ı kurmak istediğiniz eyaletin iş hukuku ve vergi kurallarını öğrenin. Ardından, ilgili eyalette C-Corporation olarak kaydolmak için gereken belgeleri hazırlayın ve gerekli ücretleri ödeyin. Genellikle, eyalet ticaret departmanına başvurmanız gerekecektir.

5. Ana Sözleşme (Articles of Incorporation) Hazırlayın

Ana Sözleşme veya Kuruluş Beyannamesi olarak adlandırılan belgeleri hazırlayın. Bu belgeler, şirketin temel bilgilerini, iş amacını, hisse senedi yapısını ve yönetim yapısını içerir. Genellikle eyaletinizin ticaret departmanının web sitesinden bu belgelerin örneğini bulabilirsiniz.

6. Yönetim ve Hisse Senedi Düzenlemeleri

Yönetim yapısı ve hisse senedi düzenlemelerini belirleyin. Yönetim kurulu (board of directors) üyelerini seçin ve hisse senedi dağılımını planlayın. Hisse senetleri, şirketin mülkiyetini temsil eder ve hissedarlar arasındaki hakları tanımlar.

7. Federal ve Eyalet Vergi Kimlik Numarası Alın

IRS’den (Internal Revenue Service) federal vergi kimlik numarası (Employer Identification Number – EIN) alın. Ayrıca, ilgili eyaletteki vergi kurumundan işletmeniz için gerekli olan eyalet vergi kimlik numarasını alın.

8. Gerekli Lisansları ve İzinleri Alın

İşletmeniz için gereken lisansları ve izinleri alın. Bu, işinizin türüne ve bulunduğunuz eyalete bağlı olarak değişebilir. Genellikle belediye ve yerel yönetimlerden izinler almanız gerekebilir.

9. İşletme Banka Hesabı Açın

C-Corporation için ayrı bir işletme banka hesabı açın. İşlemleri düzenli olarak izlemek ve işlemleri şirket hesabından yapmak için bu hesabı kullanacaksınız.

10. Şirket Kayıtlarını Tutun

C-Corporation olarak işletmenizi yürütmeye başladığınızda, şirket kayıtlarını düzenli olarak tutun. Bu, finansal işlemleri, vergi beyannamelerini ve hisse senedi işlemlerini içerir.

C-Corporation’ı kurma süreci karmaşık olabilir, bu nedenle bir iş avukatı veya muhasebeci ile çalışmak önemlidir. Ayrıca, vergi avantajları, yasal sorumluluklar ve işletme gereksinimleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için yerel ticaret odası veya girişimcilik kaynaklarından faydalanabilirsiniz.

C-Corporation Kurmanın Avantajları Nelerdir?
C-Corporation Kurmanın Avantajları Nelerdir?

C-Corporation Kurmanın Avantajları Nelerdir?

 1. Sınırsız Sayıda Hisse Senedi Çıkarma: C-Kuruluşları, sınırsız sayıda hisse senedi çıkarma yetkisine sahiptirler. Bu, şirketin sermayeyi artırma veya yeni yatırımcıları çekme esnekliği sağlar.
 2. Kurumsal Sorumluluk: C-Kuruluşları, işletmenin borçlarından veya hukuki sorumluluklarından kişisel olarak sorumlu olan hissedarları korur. Bu, kişisel varlıklarınızı işletme risklerinden koruma sağlar.
 3. Vergi Esnekliği: C-Kuruluşları, çeşitli vergi avantajları sunar. Özellikle kurumsal düzeyde vergi avantajları sağlayabilirler. Ayrıca, işletmeden maaş alarak kişisel gelir vergisi avantajlarından da yararlanabilirsiniz.
 4. Halka Açılma İmkanı: C-Kuruluşları, halka açılma (borsaya gitme) sürecini kolaylaştırır. Bu, şirketin büyümesini finanse etmek ve daha fazla sermaye çekmek için önemlidir.
 5. İşlem Geçmişi ve İtibar: C-Kuruluşları genellikle daha uzun bir işlem geçmişine ve daha yüksek bir kurumsal itibara sahip olabilirler. Bu, iş ortakları, müşteriler ve yatırımcılar için güvenilirlik sağlayabilir.
 6. İşçi Teşvikleri: C-Kuruluşları, hisse senedi opsiyonları gibi işçi teşvikleri sunabilir, böylece çalışanlarına şirket başarısından pay vererek çalışan bağlılığını artırabilirler.
 7. Uluslararası İşlem Kolaylığı: C-Kuruluşları, uluslararası işlem yapma yeteneğine sahiptirler ve yurtdışı pazarlara genişlemeyi kolaylaştırabilirler.

Ancak, C-Kuruluşlarının bazı dezavantajları da vardır, bunlar arasında karmaşık vergi kuralları, çift vergilendirme (şirket düzeyinde ve kişisel düzeyde), daha fazla yönetimsel gereklilikler ve daha yüksek kuruluş maliyetleri bulunmaktadır. Şirket türünü seçerken, işletmenizin spesifik ihtiyaçlarına ve hedeflerine uygun bir karar vermek önemlidir. Profesyonel bir danışman veya mali uzmana başvurmak, doğru seçimi yapmanıza yardımcı olabilir.

C-Corporation Dezavantajları Nelerdir ?

 1. Çift Vergilendirme: C-Kuruluşları, işletme düzeyinde vergilendirilirler ve elde ettikleri karlar üzerinden kurumsal gelir vergisi ödemek zorundadırlar. Ardından, hissedarlar karlarını kişisel gelir vergisi beyanlarına dahil ederler. Bu nedenle, karlar hem şirket düzeyinde hem de kişisel düzeyde vergilendirilir, bu da “çift vergilendirme” olarak adlandırılır. Bu, bazı durumlarda toplam vergi yükünü artırabilir.
 2. Yönetimsel Karmaşıklık: C-Kuruluşları, daha fazla yönetimsel gerekliliklere tabidirler. Bu, şirketin finansal kayıtlarını düzenli olarak tutma, yönetim kurulu toplantıları düzenleme ve diğer belirli yönetimsel prosedürleri izleme gerekliliği anlamına gelir.
 3. Kuruluş Maliyetleri: C-Kurumu olarak kurulmak daha fazla maliyet gerektirebilir. Profesyonel hukuk danışmanları ve muhasebecilerle çalışma, resmi belgelerin hazırlanması ve diğer yasal gereklilikleri yerine getirme maliyetlerini içerir.
 4. Daha Az Esneklik: C-Kuruluşları, hissedarlar ve yöneticiler arasındaki esnekliği sınırlayabilir. Özellikle hissedarların oy hakkı ile ilgili kurallar ve hisse senedi sahiplerinin karar alma süreçlerine katılma yetenekleri bazı kısıtlamalara tabi olabilir.
 5. Halka Açılma Zorlukları: Halka açılmak isteyen C-Kuruluşları için daha fazla düzenleyici gereksinimler ve maliyetler söz konusu olabilir.
 6. Daha Fazla Kamuya Açıklık: C-Kuruluşları, finansal bilgilerini düzenli olarak açıklamak ve kamuya sunmak zorundadırlar. Bu, işin finansal durumu ve iş stratejileri hakkında daha fazla bilginin kamuya açık olmasını gerektirir.
 7. Daha Sık Denetimler: C-Kuruluşları, kurumsal yapıları ve finansal işlemleri nedeniyle daha sık denetlenme riski altındadır. Bu, ek yönetim ve maliyet gereksinimlerine yol açabilir.

Herhangi bir işletme türünü seçerken, avantajlar ve dezavantajlar dikkate alınmalı ve işletmenizin özel ihtiyaçlarına ve hedeflerine uygun bir karar verilmelidir. Profesyonel bir danışman veya mali uzman, işletmeniz için en uygun şirket yapısını belirleme konusunda yardımcı olabilir.

C-Corporation İçin Ödenen Vergiler Hangileridir?

C-Corporation adı verilen şirketler ABD‘de vergi mükellefiyetine sahip işletmelerdir ve çeşitli federal ve eyalet vergilerine tabidirler. C-Corporation’ların ödemeleri gereken bazı ana vergiler şunlar olabilir:

 1. Kurumlar Vergisi (Corporate Income Tax): C-Corporation’lar, kazançlarına dayalı olarak federal kurumlar vergisine tabidirler. Bu vergi oranı genellikle yıllık olarak değişebilir ve federal hükümet tarafından belirlenir.
 2. Eyalet Kurumlar Vergisi (State Corporate Income Tax): C-Corporation’lar, faaliyet gösterdikleri eyaletteki gelirleri üzerinden eyalet kurumlar vergisi ödemek zorundadır. Eyaletlerin kurumlar vergisi oranları eyaletten eyalete değişebilir.
 3. Eyalet İşletme Vergisi (State Franchise Tax): Bazı eyaletler C-Corporation’lar için işletme vergisi olarak adlandırılan bir tür vergi uygularlar. Bu vergi, şirketin geliri yerine, şirketin eyalet içinde iş yapmasına veya kayıtlı olmasına dayalı olabilir.
 4. Satış Vergisi (Sales Tax): C-Corporation’lar ürün veya hizmet satışlarından kaynaklanan satış vergisini toplamak ve devlete ödemek zorundadır. Satış vergisi oranları eyaletten eyalete değişebilir.
 5. İşletme Varlığı Vergisi (Business Property Tax): Şirketin fiziksel varlıklarına (örneğin, binalar, makineler, ofis mobilyaları) dayalı olarak bazı eyaletler işletme varlığı vergisi uygularlar.
 6. İşletme Lisansı Vergisi (Business License Tax): Birçok yerel yönetim, işletmelerden işletme lisansı vergisi talep eder. Bu, işletmenin faaliyet gösterdiği şehir veya ilçeye bağlı olarak değişebilir.

C-Corporation’lar için ödenecek vergiler, işletmenin büyüklüğü, faaliyet gösterdiği yer, kazançları ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, bir C-Corporation’ın hangi vergileri ödemesi gerektiğini ve ne kadar ödemesi gerektiğini belirlemek için bir mali danışmana veya muhasebeciye başvurmanız önemlidir. Ayrıca vergi kuralları ve oranları zaman içinde değişebilir, bu nedenle güncel bilgilere ulaşmak da önemlidir. Amerika Birleşik Devletleri’nde Popüler Meslekler makalemiz için tıklayınız.

Skip to content