tr Open Mon - Fri 9:00 A.M. to 6:00 P.M.

Amerika’nın Girişimcilik Ekosistemine Devletin Katkısı

Amerika Birleşik Devletleri, dünya üzerinde girişimciliğin en yaygın ve başarılı olduğu ülkelerden biridir. Silikon Vadisi’nden New York’a, Boston’dan Seattle’a kadar, ülkenin dört bir yanında yeni fikirlerin, inovatif projelerin ve teknolojik atılımların ortaya çıktığına tanık olunur. Ancak bu başarının arkasında sadece bireysel girişimci ruhu ya da özel sektörün finansal destekleri yoktur. Federal ve yerel yönetimlerin, yeni kurulan işletmelere ve girişimcilere sunduğu çeşitli teşvikler, destek programları ve fırsatlar da Amerika’nın girişimcilik ekosistemini güçlendirir. Bu makale, Amerika’da kurulan girişimlere devletin nasıl bir destek sağladığını, bu desteklerin girişimciler için ne anlam ifade ettiğini ve girişimcilik ekosisteminin bu teşviklerle nasıl şekillendiğini detaylı bir şekilde ele alacaktır.

Federal Teşvikler ve Destek Programları

Amerika Birleşik Devletleri’nde federal düzeyde, girişimcilere çeşitli teşvikler ve destek programları sunulmaktadır. Bu teşvikler, girişimcilerin işlerini başlatma ve büyütme süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlar. İşte bu desteklerden bazıları:

 • Small Business Administration (SBA) – Küçük İşletmeler İdaresi: SBA, Amerika’da küçük işletmelerin ve girişimlerin kurulması, yönetilmesi ve büyütülmesi konularında destek sağlayan bir federal kurumdur. SBA, düşük faizli krediler, mentorluk, eğitim programları ve girişimcilikle ilgili diğer kaynakları sunar.
 • Federal Araştırma ve Geliştirme Destekleri: Amerikan hükümeti, teknolojik inovasyon ve araştırma projelerine büyük yatırımlar yapmaktadır. Özellikle teknolojik ve bilimsel alanlarda gelişmeye odaklı girişimler için çeşitli burslar ve fonlar bulunmaktadır.
 • Yatırım Teşvikleri: Bazı federal programlar, özel yatırımcıları veya melek yatırımcıları girişimlere yatırım yapmaya teşvik eder. Bu programlar, yatırımcılara vergi indirimleri veya diğer mali teşvikler sunarak girişimlere yatırım yapmalarını cazip kılar.
 • Federal Hükümet Sözleşmeleri: Amerikan hükümeti, küçük işletmelere belirli hükümet sözleşmelerine öncelik vermektedir. Bu, girişimlerin büyük hükümet projelerine katılımını teşvik eder ve onlara kararlı bir gelir kaynağı sağlar.
 • Küçük İşletme Yenilik Araştırma Programı (SBIR) ve Küçük İşletme Teknoloji Transfer Programı (STTR): Bu programlar, girişimcilerin ve küçük işletmelerin teknolojik yenilikleri ticarileştirmelerine yardımcı olmak için federal fon sağlar.
 • Eğitim ve Mentorluk Programları: Federal hükümet, girişimcilerin iş planları oluşturmalarına, pazar araştırması yapmalarına ve finansman elde etmelerine yardımcı olacak eğitim ve mentorluk programları sunar.

Bu federal teşvikler ve destek programları, Amerika’nın girişimcilik ekosistemini canlı tutmak, yenilikleri teşvik etmek ve küçük işletmelerin ekonomiye katkısını artırmak için kritik bir role sahiptir.

Yerel ve Eyalet Bazında Girişimcilik İnisiyatifleri

Amerika’da, federal düzeydeki teşviklerin yanı sıra, yerel ve eyalet bazında da girişimcilere yönelik çeşitli destek programları ve inisiyatifler bulunmaktadır. Eyaletler ve şehirler, kendi bölgelerindeki ekonomik büyümeyi ve istihdamı teşvik etmek için bu programları oluşturmuşlardır. İşte bu inisiyatiflere dair bazı bilgiler:

 • Eyalet Bazında Kredi ve Teşvik Programları: Birçok eyalet, yeni işletmelerin kurulmasını ve büyümesini teşvik etmek için düşük faizli krediler, hibe programları ve yatırım teşvikleri sunar. Özellikle yüksek teknolojili veya yeşil teknoloji gibi öncelikli sektörlere yönelik teşvikler bulunabilir.
 • Vergi İndirimleri ve Muafiyetleri: Bazı eyaletler, belirli sektörlerdeki girişimcilere veya belirli bölgelerde iş yapan şirketlere vergi indirimleri veya muafiyetleri sunarak iş yapma maliyetlerini azaltabilir.
 • Girişimcilik ve İnovasyon Merkezleri: Büyük şehirlerde ve üniversite kampüslerinde girişimcilik merkezleri ve inovasyon hub’ları bulunur. Bu merkezler, girişimciler için çalışma alanları, eğitim programları, mentorluk ve ağ kurma etkinlikleri gibi kaynaklar sunar.
 • Eyalet Bazında Yatırım Fonları: Bazı eyaletler, yerel girişimlere yatırım yapma amacıyla kendi yatırım fonlarını oluşturmuşlardır. Bu fonlar, genellikle risk sermayesi veya melek yatırımcılarla işbirliği içinde, eyaletteki girişimleri destekler.
 • Lisanslama ve Düzenlemeler: Eyaletler, girişimcilerin işlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde başlatmalarına yardımcı olmak için lisanslama süreçlerini basitleştirebilir veya belirli düzenlemeleri gevşetebilir.
 • Eğitim ve Eğitim Programları: Eyaletler ve yerel hükümetler, girişimcileri eğitmek ve desteklemek için eğitim seminerleri, atölye çalışmaları ve mentorluk programları düzenleyebilir.

Amerika’da her eyaletin ekonomik öncelikleri, endüstriyel yapıları ve demografik özellikleri farklı olduğu için, yerel ve eyalet bazında sunulan teşvikler ve destekler de değişiklik gösterebilir. Girişimciler için en iyi fırsatların nerede olduğunu belirlemek, bu teşviklerin detaylı bir şekilde incelenmesini gerektirir.

ABD’de Girişimcilik Eğitimi ve Kapasite Geliştirme

ABD’de girişimcilik eğitimi ve kapasite geliştirme, ekonominin can damarı olan yenilikçilik ve girişimcilik kültürünü desteklemek için büyük önem taşımaktadır. Hem akademik kurumlar hem de özel sektör, girişimciliği teşvik etmek ve girişimcilerin başarısını artırmak için çeşitli programlar ve inisiyatifler sunmaktadır. İşte bu konuda bazı önemli noktalar:

 • Üniversitelerde Girişimcilik Programları: ABD’deki birçok üniversite ve kolej, girişimcilikle ilgili lisans ve lisansüstü programlar sunmaktadır. Öğrencilere, bir iş fikrini hayata geçirme, iş planı hazırlama ve finansman bulma konularında eğitim verilmektedir. Örneğin, Stanford, MIT ve Harvard gibi üniversiteler, girişimcilik eğitimi konusunda dünyaca ünlüdür.
 • İnovasyon ve Girişimcilik Merkezleri: Üniversitelerde ve bazen bağımsız olarak faaliyet gösteren bu merkezler, girişimcilerin iş fikirlerini test edebilecekleri, mentorluk alabilecekleri ve diğer girişimcilerle ağ kurabilecekleri bir platform sunar.
 • Workshoplar ve Seminerler: Çeşitli kuruluşlar, girişimcilik konularında workshoplar, seminerler ve eğitim programları düzenler. Bu etkinlikler, girişimcilerin belirli konularda bilgi ve beceri kazanmalarına yardımcı olur.
 • Mentorluk Programları: Deneyimli girişimciler, yatırımcılar ve endüstri uzmanları, genç ve yeni girişimcilere mentorluk yaparak onlara yol gösterir. Bu ilişki, genellikle girişimciliğin zorluklarıyla başa çıkmak ve doğru kararlar almak için büyük önem taşır.
 • Online Eğitim ve Kurslar: Girişimcilik eğitimi, online platformlarda da sunulmaktadır. Udacity, Coursera ve edX gibi platformlarda, üniversitelerin ve endüstri uzmanlarının hazırladığı girişimcilik kurslarına erişim sağlanabilir.
 • Yatırımcı ve Girişimci Etkinlikleri: Pitch etkinlikleri, startup yarışmaları ve ağ kurma etkinlikleri, girişimcilerin fikirlerini sunabileceği ve yatırımcılarla doğrudan iletişim kurabileceği platformlar sunar.
 • Hızlandırıcı ve İnkübatör Programları: Bu programlar, girişimlerin hızla büyümesini ve pazarda yer bulmasını destekler. YCombinator, Techstars ve 500 Startups gibi hızlandırıcılar, girişimcilere mentorluk, eğitim ve bazen finansman sunar.

ABD’de girişimcilik eğitimi ve kapasite geliştirme, girişimciliğin teşvik edilmesi ve desteklenmesi için kritik bir role sahip olup, bu alanda sunulan fırsatlar ve kaynaklar oldukça geniş ve çeşitlidir.