Amerika da ki Muhasebe Yöntemleri Nelerdir? Hangisini Seçmeliyiz?

Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olarak, muhasebe ve finans alanında benzersiz ve sofistike yöntemlere sahiptir. Bu ülkede uygulanan muhasebe yöntemleri, iş dünyasının karmaşıklığı ve çeşitliliği ile doğru orantılı olarak gelişmiştir. Amerika’daki muhasebe yöntemleri, genellikle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) ve Amerikan Muhasebe Standartları Kurulu (FASB) tarafından belirlenen Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri (GAAP) tarafından yönlendirilir. Bu yöntemler, şirketlerin finansal durumlarını, performanslarını ve nakit akışlarını şeffaf ve tutarlı bir şekilde raporlamalarını sağlar.

Amerika‘nın muhasebe sistemine genel bir bakış sunacağız ve bu sistemde kullanılan temel yöntemlerin, iş dünyası için nasıl kritik öneme sahip olduğunu detaylandıracağız. Küreselleşen bir dünyada, Amerikan muhasebe standartlarının uluslararası arenadaki etkisi ve bu standartların dünya genelindeki iş yapış şekilleri üzerindeki rolünü de ele alacağız. Böylece, Amerika’nın muhasebe dünyasının derinliklerine bir yolculuğa çıkmış olacağız.

Kasa Muhasebesi Yöntemini (Cash Basis) Nedir? Kimler Kullanabilir?

Kasa Muhasebesi Yöntemi (Cash Basis Accounting), muhasebenin en temel formlarından biridir ve işletmelerin finansal işlemlerini kaydetmek için kullanılır. Bu yöntemin temel özelliği, gelir ve giderlerin nakit para el değiştirdiği anda kaydedilmesidir. Yani, bir işletme sattığı bir ürün veya hizmet için ödeme aldığında gelir kaydeder ve bir harcama yaptığında (örneğin, fatura ödediğinde) gider olarak kaydeder.

Kasa Muhasebesi Yönteminin Özellikleri:

 1. Nakit Akışı Odaklı: Bu sistem, işletmenin gerçek nakit akışını yansıtır. Yani, işletmenin banka hesabına giren ve çıkan nakit hareketlerine dayanır.
 2. Basitlik ve Anlaşılabilirlik: Küçük işletmeler ve bireysel girişimciler için tercih edilir çünkü karmaşık muhasebe standartlarına ve hesaplamalara gerek duymaz.
 3. Gelirin ve Giderin Zamanlaması: Gelir, müşteri ödeme yaptığında kaydedilir; gider ise ödeme yapıldığında kaydedilir. Bu, işletmenin finansal durumunu daha anlaşılır kılar.
 4. Vergi İçin Uygunluk: Bazı durumlarda, bu yöntem vergi hesaplamalarını basitleştirebilir. Özellikle küçük işletmeler için vergi dönemlerinde nakit akışına dayalı gelir ve gider kayıtları daha yönetilebilir olabilir.

Ancak, Kasa Muhasebesi Yönteminin sınırlamaları da vardır. Örneğin, bu yöntem, işletmenin uzun vadeli finansal sağlığı ve trendleri hakkında eksik veya yanıltıcı bilgi verebilir çünkü alacaklar ve borçlar gibi gelecekteki nakit hareketleri kaydedilmez. Bu nedenle, büyüyen veya daha karmaşık finansal yapıya sahip işletmeler için Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri (GAAP) gibi daha kapsamlı muhasebe sistemleri tercih edilebilir.

Kasa Muhasebesi Yöntemi (Cash Basis), özellikle belirli büyüklükteki işletmeler için uygun bir muhasebe sistemi olarak öne çıkar. Amerika’da danışmanlık hizmeti verdiğimiz şirketlerin yaklaşık %70’i online ticaret alanında faaliyet gösteriyor ve bu şirketlerin yıllık gelirleri genellikle 10 milyon doların altında. Eğer sizin işletmeniz de 10 milyon dolar veya daha düşük bir gelire sahipse ve belirli kısıtlamalar altında değilseniz, kasa muhasebesi yöntemini rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Özellikle hizmet veya danışmanlık sektöründe faaliyet gösteriyorsanız, bu yöntemi kullanmak için herhangi bir engelle karşılaşmayacağınızı belirtebiliriz.

Ancak, toptan veya perakende ticareti, imalatı, bilişim hizmetleri veya depolama ve sevkiyat işleri gibi alanlarda faaliyet gösteriyorsanız, kasa muhasebesi yöntemini kullanmanız genellikle mümkün olmayabilir. Fakat bu kuralın bazı istisnaları bulunmaktadır. Eğer işinizin temelini bir hizmet sağlamak oluşturuyorsa, yukarıda sayılan iş kollarında faaliyet gösteriyor olsanız bile kasa muhasebesi metodunu kullanma şansınız vardır.

Örneğin, işinizin ana faaliyeti bilişim hizmetleri alanında reklam alanı satmak olan bir yayınevi iseniz, normal şartlar altında bu sektörde kasa muhasebesi kullanımı uygun görülmez. Ancak, reklam alanı satışı, bir hizmet olarak değerlendirildiğinden, bu durumda kasa muhasebesi yöntemini kullanma imkanınız bulunmaktadır. Bu örnekte olduğu gibi, iş modelinizin temelinde sunduğunuz hizmetler yatıyorsa, kasa muhasebesi yöntemini kullanmanız muhtemeldir.

Kasa Muhasebesini Kullanabilen Şirket Örnekleri

Kasa Muhasebesi Yöntemi, genellikle belirli tipte ve büyüklükteki işletmeler tarafından tercih edilir. İşte bu yöntemi kullanabilen bazı şirket örnekleri:

 1. Küçük ve Yerel İşletmeler: Küçük perakende dükkanları, yerel restoranlar ve bireysel hizmet sağlayıcıları gibi işletmeler genellikle kasa muhasebesi yöntemini kullanır. Bu işletmelerin finansal işlemleri genellikle basit ve doğrudan nakit akışına dayalıdır.
 2. Bağımsız Profesyoneller: Serbest avukatlar, danışmanlar, serbest muhasebeciler ve diğer bağımsız profesyoneller, gelir ve giderlerini kolaylıkla takip etmek için kasa muhasebesini kullanabilir.
 3. Freelancer’lar ve Yaratıcı Profesyoneller: Yazarlar, grafik tasarımcılar, sanatçılar ve diğer yaratıcı profesyoneller, genellikle kasa muhasebesi yöntemiyle finansal işlemlerini yönetir. Bu, projelere dayalı çalışan ve düzensiz gelir akışına sahip bireyler için uygundur.
 4. Hizmet Odaklı İşletmeler: Temizlik hizmetleri, bahçe bakımı, kişisel antrenörlük ve benzeri hizmet odaklı işletmeler. Bu tür işletmeler genellikle müşterilerden doğrudan ve hemen ödeme alır ve giderleri de aynı şekilde nakit olarak yönetir.
 5. Başlangıç Seviyesindeki İşletmeler: Yeni kurulan veya küçük ölçekli girişimler, finansal işlemlerini basitleştirmek ve anlamak için kasa muhasebesini tercih edebilir.
 6. Eğitim ve Öğretim Hizmetleri: Küçük özel okullar, eğitim danışmanları ve özel öğretmenler gibi eğitim sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, genellikle doğrudan öğrencilerden veya müşterilerden alınan ödemelere dayalı olarak kasa muhasebesini kullanır.
 7. Tıp Pratisyenleri: Küçük doktor muayenehaneleri ve bağımsız sağlık hizmeti sağlayıcıları da sıklıkla kasa muhasebesi yöntemini kullanır.

Bu şirketler, finansal işlemlerinin doğası gereği, kasa muhasebesinin sunduğu basitlik ve doğrudan nakit akışına dayalı kayıt sisteminden fayda görür. Ancak, işlerinin büyümesi ve finansal işlemlerinin karmaşıklığı arttıkça, daha kapsamlı bir muhasebe sistemi olan çift taraflı muhasebeye (accrual accounting) geçiş yapmaları gerekebilir.

Accrual Basis Yöntemi Nedir? Kimler Kullanabilir?

Accrual Basis (Dönemsellik Esaslı Muhasebe) yöntemi, muhasebenin daha kapsamlı ve geniş çaplı bir formudur. Bu yöntemde, gelir ve giderler, nakit para el değiştirdiğinde değil, ekonomik olayların gerçekleştiği anda kaydedilir. Dönemsellik esaslı muhasebe, işletmelerin finansal durumlarını ve performanslarını daha gerçekçi ve zamanında yansıtır, bu da özellikle orta ve büyük ölçekli işletmeler için önemlidir.

Accrual Basis Muhasebenin Özellikleri:

 1. Gelirin ve Giderin Zamanlaması: Bu yöntemde, gelirler mal veya hizmet sunulduğunda ve giderler malzeme veya hizmet alındığında kaydedilir, bu işlemler için ödeme alındığında veya yapıldığında değil.
 2. Alacaklar ve Borçlar: Accrual basis muhasebe, alacakları (henüz tahsil edilmemiş gelirler) ve borçları (henüz ödenmemiş giderler) içerir. Bu, işletmenin finansal tablolarında gelecekteki nakit akışlarını da gösterir.
 3. Finansal Raporlamada Daha Doğru: Bu yöntem, işletmenin finansal performansını ve durumunu daha doğru bir şekilde yansıtır, çünkü gelirler ve giderler gerçekleştiği anda kaydedilir, böylece dönemsel performans daha net bir şekilde değerlendirilebilir.
 4. Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri (GAAP) ile Uyum: Accrual basis muhasebe, özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde ve birçok diğer ülkede, finansal raporlamada kullanılan standart yöntemdir ve GAAP ile uyumludur.
 5. Karmaşık ve Büyük İşletmeler İçin Uygundur: Bu yöntem, özellikle stokları, büyük miktarda alacak ve borç hesapları olan, uzun vadeli yatırım ve projeleri yöneten büyük ve karmaşık işletmeler için uygun bir muhasebe sistemidir.

Accrual Basis (Dönemsellik Esaslı Muhasebe) yöntemi, çeşitli işletme türleri ve boyutları için uygun olabilir, ancak genellikle aşağıdaki gibi durumlarda tercih edilir:

 1. Orta ve Büyük Ölçekli İşletmeler: Accrual basis muhasebe, daha karmaşık finansal işlemleri ve daha büyük işlem hacimlerini yöneten orta ve büyük ölçekli işletmeler için idealdir.
 2. Stok Yöneten Şirketler: Stokları olan ve stok yönetimi gerektiren perakende, imalat ve dağıtım şirketleri için accrual basis yöntemi uygundur, çünkü bu yöntem stokların maliyetini ve gelirini doğru bir şekilde yansıtır.
 3. Uzun Vadeli Projeleri Yöneten Şirketler: İnşaat, mühendislik ve danışmanlık gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirketler, projelerin uzun vadeli doğası ve gelir-gider dengesinin zaman içindeki dalgalanmaları nedeniyle genellikle accrual basis muhasebeyi kullanır.
 4. Krediler ve Yatırımlarla Çalışan Şirketler: Finansal hizmetler, bankacılık ve yatırım şirketleri gibi kredi ve yatırımlarla yoğun bir şekilde çalışan işletmeler için de bu yöntem uygundur.
 5. Halka Açık Şirketler ve Büyük Özel Şirketler: Halka açık şirketler ve büyük özel şirketler, genellikle Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri’ne (GAAP) uyumlu olmak ve daha şeffaf finansal raporlama yapmak için accrual basis muhasebeyi kullanır.
 6. Uluslararası Faaliyet Gösteren İşletmeler: Uluslararası işlemler ve çok uluslu operasyonlar yürüten şirketler, çeşitli ülkelerin muhasebe standartlarına uyum sağlamak ve karmaşık finansal işlemleri doğru bir şekilde yönetmek için bu yöntemi tercih edebilir.
 7. Karmaşık Gelir ve Gider Yapısına Sahip İşletmeler: Gelir ve giderleri zaman içinde önemli ölçüde dalgalanan veya karmaşık hesaplamalar gerektiren işletmeler için accrual basis yöntemi, finansal durumları daha doğru bir şekilde yansıtır.
Hangi Muhasebe Yöntemini Tercih Etmelisiniz?

Hangi Muhasebe Yöntemini Tercih Etmelisiniz?

Hangi Muhasebe Yöntemini Tercih Etmelisiniz?

Muhasebe yöntemi seçimi, işletmenizin finansal süreçlerini nasıl yönetmek istediğinize bağlıdır. Kasa muhasebesi yöntemi, özellikle yıllık karınızın takibinde size daha fazla esneklik ve kontrol imkanı sunabilir. Diyelim ki, gelecek yıl işlerinizin biraz daha sakin geçeceğini öngörüyorsunuz. Bu durumda, kasa muhasebesi yöntemini kullanarak, yıl sonuna doğru gerçekleştirdiğiniz işlemlerin faturalarını ertesi yılın Ocak ayına kadar kesmeme seçeneğine sahipsiniz. Bu, Aralık ayında tamamlanan işlemlerin ödemesini alıp, faturaları Ocak ayında göndererek, gelirinizi yeni yıla taşımanıza olanak tanır.

Benzer şekilde, yılın giderlerini optimize etmek için, Aralık ayında bazı harcamalarınızı öne çekerek, bu giderleri o yıl içinde muhasebeleştirebilirsiniz. Ancak, eğer işletmeniz yılda 1 milyon doların üzerinde bir gelir elde ediyorsa ve emtia veya ticari mal satışı yapıyorsanız, tahakkuk esaslı muhasebe yönteminin kurallarına uymak zorundasınız. Bu durumda, satılmayan malları maliyet olarak hesaplardan düşmeniz mümkün olmayabilir. Ancak, ana faaliyetiniz hizmet sağlamak ise, kasa muhasebesi yöntemi sizin için uygun bir seçenek olabilir. Bu yöntem, özellikle gelir ve giderlerinizi daha basit ve anlaşılır bir şekilde yönetmenize yardımcı olacaktır.