tr Open Mon - Fri 9:00 A.M. to 6:00 P.M.

ABD Vergi Mevzuatında İşletme Giderlerinin Rolü

ABD vergi mevzuatı, işletmeler için karmaşık bir yapıya sahip olabilir, ancak birçok unsur, işletmelere vergi yükümlülüklerini optimize etme ve gereksiz maliyetlerden kaçınma fırsatı sunar. Bu unsurlardan biri de işletme giderleridir. İşletme giderlerinin rolünü tam anlamıyla kavramak, her işletmenin vergi planlaması ve genel mali sağlığı için kritiktir.

 1. İşletme Giderlerinin Tanımı İşletme giderleri, bir işletmenin genel faaliyetleri sırasında karşılaştığı ve işin sürdürülmesi için gerekli olan maliyetlerdir. Bu giderler, maaşlar, kira, hammadde maliyetleri, pazarlama ve reklam harcamaları, seyahat masrafları ve daha birçok farklı kalemi kapsar.
 2. Vergi İndirimi Olarak İşletme Giderleri ABD’de, işletme giderleri genellikle vergiden düşülebilir. Bu, bir işletmenin gelirini, bu giderler düşüldükten sonra belirlenen net gelir üzerinden vergilendirildiği anlamına gelir. Bu, işletmelere, operasyonlarına ilişkin maliyetleri azaltma ve bu sayede vergi yüklerini optimize etme olanağı sunar.
 3. Kabul Edilebilir İşletme Giderleri Tüm işletme giderleri otomatik olarak vergiden düşülemez. IRS (Internal Revenue Service), bir giderin “sıradan” ve “zorunlu” olup olmadığını belirlemek için belirli kriterler uygular. Yani, işletmenin sektörüne ve faaliyetlerine göre sıradan olan ve işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için zorunlu olan giderler vergiden düşülebilir.
 4. Kayıt Tutma ve Belgelendirme İşletmeler, tüm giderlerini doğru ve ayrıntılı bir şekilde kaydetmek zorundadır. Bu, hem işletme maliyetlerini takip etmek hem de vergi denetimleri sırasında gerekli bilgileri sunabilmek için gereklidir.
 5. Kısıtlamalar ve Özel Durumlar Bazı işletme giderleri, tam olarak değil, sadece belirli bir oranda düşülebilir. Örneğin, işle ilgili yemek ve eğlence giderlerinin sadece bir kısmı vergiden düşülebilir. Ayrıca, ev ofisi kullanımı gibi bazı özel durumlar için de belirli kurallar ve kısıtlamalar vardır.
 6. Stratejik Planlama İşletme giderlerinin vergi mevzuatındaki rolünü anlamak, işletmelerin stratejik mali planlama yapmalarına olanak tanır. Giderleri optimize ederek ve kabul edilebilir işletme giderlerini maksimize ederek, işletmeler vergi yükümlülüklerini azaltabilir.
 7. Yenilikler ve Değişiklikler ABD vergi mevzuatı sürekli olarak değişmektedir. İşletmelerin güncel kalmaları ve işletme giderleriyle ilgili en yeni değişikliklerden haberdar olmaları gerekmektedir.

Sonuç olarak, ABD vergi mevzuatındaki işletme giderlerinin rolü, işletmeler için hem bir fırsat hem de bir zorluktur. Doğru planlama, kayıt tutma ve güncel bilgilere sahip olma, işletmelerin vergi avantajlarından maksimum derecede yararlanmasına olanak tanır. İşletme giderleri, her işletmenin mali stratejisinin ayrılmaz bir parçası olmalıdır.

Amerika’da İş Sahiplerinin Vergi Yükümlülükleri

Amerika’da iş sahiplerinin vergi yükümlülükleri, işin yapısına, faaliyet gösterdiği yerlere ve diğer birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak temelde Amerika’daki iş sahipleri için vergi yükümlülüklerini şu şekilde özetleyebiliriz:

 1. Federal Gelir Vergisi: ABD’de tüm işletmelerin federal gelir vergisi ödemesi gerekmektedir. Vergi oranı ve nasıl ödeneceği, işletmenin yapısına (bireysel girişimci, ortaklık, S-Corporation, C-Corporation vb.) bağlıdır.
 2. Devlet Gelir Vergisi: Birçok eyalet, işletmelerden gelir vergisi almaktadır. Eyaletten eyalete vergi oranları ve kuralları değişiklik gösterebilir.
 3. Satış Vergisi: Satılan mallar veya sağlanan hizmetler için bazı eyaletler ve yerel yönetimler satış vergisi alır. İşletmeler, topladıkları bu vergiyi ilgili devlete veya yerel yönetimlere ödemekle yükümlüdür.
 4. Çalışan Maaş Vergileri: İş sahipleri, çalışanlarının maaşından sosyal güvenlik, Medicare ve işsizlik vergilerini kesmek ve bu vergileri hükümete ödemekle yükümlüdür.
 5. Kendi İşinde Çalışanlar: Eğer birey kendi işinde çalışıyorsa, hem işveren hem de çalışan olarak sosyal güvenlik ve Medicare vergilerini ödemekle yükümlüdür.
 6. Emlak ve Kişisel Mülkiyet Vergisi: İşletmeler, iş yerlerine, ekipmanlarına ve diğer ticari varlıklarına bağlı olarak emlak ve kişisel mülkiyet vergisi ödeyebilirler.
 7. Fikri Mülkiyet Vergisi: Bazı eyaletler, fikri mülkiyet haklarına (patentler, ticari markalar, telif hakları vb.) dayalı olarak vergilendirme yapabilir.
 8. Franchise veya İşletme Vergisi: Bazı eyaletler, işletmelerden franchise veya işletme vergisi alabilir.
 9. İşveren İşsizlik Vergisi: İşverenler, federal ve eyalet işsizlik vergilerini ödemekle yükümlüdür.
 10. Tüketim Vergileri: Bazı eyaletler ve yerel yönetimler, belirli ürünlerin tüketimine yönelik özel vergiler alabilir (örn. alkol, tütün ürünleri).

Bu yükümlülükler, işletmenin faaliyet gösterdiği eyalete, sektöre, büyüklüğüne ve diğer birçok faktöre göre değişebilir. ABD’de iş sahipleri için vergi konuları karmaşıktır ve genellikle bir muhasebeci veya vergi uzmanının yardımını gerektirebilir. Bu nedenle, ABD’de iş yapmayı planlıyorsanız, yerel vergi yasaları ve düzenlemeleri konusunda danışmanlık almanız önerilir.

Amerika’da İşletme Giderlerinin Vergisel Avantajları

Amerika’da işletme giderlerinin vergisel avantajları, işletmelere vergi yükümlülüklerini azaltmalarında yardımcı olabilir. Ancak unutulmamalıdır ki her türlü giderin vergiden düşülebilir olmadığı gibi, bazı giderlerin vergiden düşülebilirliği sınırlıdır veya özel koşullara tabidir. Aşağıda Amerika’da işletme giderlerinin vergisel avantajlarından bazıları verilmiştir:

 1. Genel İşletme Giderleri: Bir işletme, işle ilgili olarak gerçekleştirdiği birçok temel gideri vergiden düşebilir. Bu giderler, ofis malzemeleri, seyahat, yemek, eğitim, reklam ve pazarlama giderleri gibi genel işletme giderlerini içerebilir.
 2. Ev Ofisi Giderleri: Eğer bir birey evini işi için bir ofis olarak kullanıyorsa, ev ofisi giderleri vergiden düşülebilir. Bu, evin belirli bir bölümünün sadece iş için kullanılması durumunda geçerlidir.
 3. Seyahat ve Eğlence: İşle ilgili seyahat giderleri genellikle vergiden düşülebilir. Ancak eğlence giderleri, yemekler ve diğer sosyal etkinliklerle ilgili bazı sınırlamalar vardır.
 4. Amortisman: İşletmeler, belirli varlıkların maliyetlerini (örneğin, binalar, ekipmanlar) belirli bir zaman dilimi boyunca düşebilirler.
 5. Çalışan Giderleri: İşletmeler, çalışanların maaşları, sağlık sigortası, emeklilik katkıları ve eğitim giderleri gibi çalışanla ilgili giderleri vergiden düşebilir.
 6. Faiz Giderleri: İşletme kredilerinin faiz giderleri, vergiden düşülebilir.
 7. Vergi Hazırlık Ücretleri: İşletmeler, vergi hazırlama hizmetlerine ödedikleri ücretleri vergiden düşebilir.
 8. Araştırma ve Geliştirme (A&G) Kredileri: ABD’de bazı işletmeler, belirli araştırma ve geliştirme faaliyetlerini teşvik etmek için vergi kredileri alabilirler.

Amerika’da işletme giderlerinin vergisel avantajlarından yararlanmak için işletmelerin özel koşulları ve sınırlamaları dikkate alması, uygun kayıtları tutması ve vergi uzmanlarıyla danışmanlık yapması önemlidir. Ayrıca, vergi mevzuatı zamanla değişebilir, bu nedenle güncel bilgileri takip etmek de kritik öneme sahiptir.

Amerika’da Vergi İadesi İçin Bilmeniz Gereken Giderler

Amerika’da vergi iadesi alabilmek için bazı harcamalarınızı gider olarak beyan edebilirsiniz. Bu harcamalar gelirinizi azaltarak vergi yükümlülüğünüzü düşürebilir. Hangi giderleri beyan edebileceğiniz IRS (Internal Revenue Service) tarafından belirlenir. Yaygın olarak bilinen giderler şunlardır:

Ev Ofisi Harcamaları: Eğer evinizde belirli bir alanda işinizle ilgili çalışıyorsanız, bu alana ait bazı masrafları gider olarak gösterebilirsiniz. Bu, kira, ipotek faizi, ev sigortası, elektrik, su ve doğalgaz giderlerini içerebilir.

Seyahat ve Taşıma Masrafları: İşiniz için yaptığınız seyahatler, araç kullanımı ve diğer taşıma masraflarınızı gider olarak beyan edebilirsiniz.

Sağlık Sigortası Primleri: Serbest çalışan bireyler, ödedikleri sağlık sigortası primlerini gider olarak düşebilirler.

Eğitim ve Mesleki Gelişim: İşinizle doğrudan ilgili eğitimler ve sertifikalar için yapılan harcamalar vergiden düşülebilir.

İş İle İlgili Ekipman ve Malzemeler: İşiniz için gerekli olan bilgisayar, yazılım, ofis malzemeleri gibi ekipman ve malzemeleri gider olarak beyan edebilirsiniz.

Bunlar sadece bazı temel gider örnekleridir ve Amerika’da vergi düzenlemeleri karmaşıktır. Dolayısıyla vergi giderlerinizle ilgili detaylı bilgi için bir muhasebeci veya vergi danışmanıyla görüşmeniz önerilir.

Amerika’da Mükellef Olarak Bilmeniz Gereken Vergi Güncellemeleri

2022’ye kadar olan önemli değişiklikler şunlardır;

 1. 2020 Koronavirüs Yardım, Rahatlama ve Ekonomik Güvenlik (CARES) Yasası: Bu yasa, COVID-19 pandemisi nedeniyle Amerikalılar için bir dizi vergi teşvikini ve yardımını içeriyordu. Örneğin, bireysel mükellefler için geri ödenebilir vergi kredileri, işletmeler için işletme kesintisi değişiklikleri ve emeklilik hesaplarından erken çekimlerde vergi cezalarının kaldırılması gibi maddeler bulunmaktaydı.
 2. 2021 Amerikan Kurtarma Planı Yasası: Bu yasa, birçok Amerikalı için doğrudan ödemeleri, çocuk vergi kredisini genişletilmiş ve geliştirilmiş bir şekilde, işsizlik yardımı eklemelerini ve daha birçok şeyi içeriyordu.
 3. Çocuk Vergi Kredisi Genişlemesi: 2021 yılı için, birçok aile daha büyük bir çocuk vergi kredisi almaya hak kazandı ve bu kredinin bir kısmı 2021 yılının ortasında doğrudan ödemeler şeklinde verildi.
 4. Ev Tabanlı Çalışma Dedüksiyonları: COVID-19 pandemisi nedeniyle birçok kişi evden çalışmaya başladı. Bu, ev tabanlı iş giderlerinin nasıl kesintiye tabi tutulacağına dair soruları gündeme getirdi.
 5. Emeklilik Hesapları ve RMD Değişiklikleri: CARES Yasası, 2020 için Gerekli Minimum Dağıtımlarını (RMD) askıya aldı. Ayrıca, bazı emeklilik hesaplarından yapılan erken çekimlerde vergi cezaları kaldırıldı.

Bu değişiklikler sadece yüzeyi kazıyor. Amerika’daki vergi kanunları karmaşıktır ve her yıl değişiklikler ve güncellemeler olabilir. Bu nedenle, Amerika’da vergi mükellefi olanların, güncellemeleri takip etmek için bir vergi profesyoneli veya güvenilir bir kaynakla düzenli olarak iletişimde olmaları önerilir.